KLM Has 2 extra Flights; 26th and 28th of March (in Dutch)

20-03-2020

KLM Has 2 extra Flights; 26th and 28th of March (in Dutch)

Aan alle Nederlanders in Ghana,

Graag wijst de Nederlandse Ambassade u op de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus en welke gevolgen dit heeft voor uw verblijf in Ghana en uw reisplannen.

Vanwege de wereldwijde ontwrichting van het vliegverkeer en de sterk aanwezige kans dat vertrek uit Ghana binnenkort niet meer mogelijk is, adviseren wij u met klem om snel te handelen indien u en/of uw gezinsleden terug willen naar Nederland. Dit geldt vooral voor personen die groter risico lopen op complicaties bij ziekte, bijvoorbeeld door onderliggende medische aandoeningen.

LET OP: De Ambassade helpt KLM/AF met het inventariseren van de benodigde capaciteit. Indien u nu in Ghana bent en voor 28 maart terug wilt keren naar Nederland meldt u dan per direct met uw naam en contactgegevens bij het volgende adres: ACC-EA@minbuza.nl

De ontwikkelingen hebben ook ingrijpende gevolgen voor de dienstverlening van de Nederlandse ambassades wereldwijd, inclusief de visumbureaus. Dit betekent dat tot in ieder geval 6 april 2020 geen inname van paspoortaanvragen, visumaanvragen voor kort en lang verblijf (machtiging voor voorlopig verblijf, mvv) via ambassades en visumbureaus plaatsvinden.
Andere diensten, zoals DNA-afnames, identiteitsonderzoek, legalisatie van documenten en ‘basisexamen inburgering in het buitenland’, zullen tijdens die periode ook niet plaatsvinden.

Alle actuele informatie en advies voor Nederlanders in het buitenland is te vinden op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Blijf de aanwijzingen van de Ghanese autoriteiten opvolgen. Deze zijn te vinden op:
http://ghanahealthservice.org/covid19/
http://www.presidency.gov.gh/

Volg ook de aanwijzingen van de Wereldgezondheidsorganisatie op:
https://www.who.int/…/novel-coronavirus-2…/advice-for-public.

GNBCC | News