SNBN Nieuwsbrief 16 juli 2020 (In Dutch)

07-08-2020

SNBN Nieuwsbrief 16 juli 2020 (In Dutch)

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is er momenteel veel corona-onduidelijkheid over wie nu wel of niet naar Nederland mag afreizen, welke criteria dan gelden, wie vervolgens bepaalt of aan die criteria is voldaan en welke documentatie men al dan niet bij zich moet hebben. Daarnaast is er onduidelijkheid over de gesloten ambassades en consulaten; wanneer gaan zij weer open, en op basis van welke spelregels? (Sommige zijn inmiddels weer geopend.)

In de afgelopen twee weken heeft de SNBN contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en verschillende Tweede Kamerleden.

Dit is de laatste stand van zaken voor zover bij ons bekend:

Ingediende Kamervragen relevant voor NLers in buitenland

Afgelopen maandag hebben D66 en PvdA mede naar aanleiding van de afgelopen nieuwsbrief en verdere input van de SNBN gezamenlijk Kamervragen (schriftelijke vragen) aan de regering gesteld, waarvan de meest relevante voor de NLers in het buitenland zijn:

  1. Klopt het dat niet-EU-partners van EU-burgers enkel op een vlucht naar de EU mogen boarden, als zij een kopie van hun huwelijksakte kunnen vertonen? Mag deze niet-EU-partner ook alleen naar de EU reizen, mits zij hun huwelijksakte kunnen vertonen?
  2. Wat is de noodzaak van het overleggen van een huwelijksakte? Om welke reden en op basis waarvan is bepaald dat dit noodzakelijk is?
  3. Is woonachtig zijn in Nederland voor EU-burgers en hun partners nu een geldend criterium, waardoor reizigers van buiten de EU wel naar Nederland mogen reizen ondanks het inreisverbod, of geldt dat criterium niet?
  4. Bent u bereid de online-informatievoorziening op de pagina’s van de Rijksoverheid te controleren op eenduidigheid, duidelijkheid en deze zo goed als mogelijk up to date te houden?

Let op: het kan wel 3 weken duren voor dat de antwoorden hierop binnen zijn! Mocht dit eerder zijn, dan geven wij dit gelijk door.

Het Ministerie van Justitie moet invulling geven aan het begrip “noodzaak”, maar heeft tot dusverre geen reactie gegeven.

Wij adviseren ieder getrouwd echtpaar, althans wanneer er sprake is van één met een niet-EU-paspoort, een geprinte kopie van de huwelijksakte mee te nemen. Hier kan naar gevraagd worden, zowel bij het boarden als op Schiphol en toegang kan geweigerd worden indien niet toonbaar.

Vers van de pers: in dit artikel van vandaag (16 juli) staat dat ook geliefden (maar niet getrouwd) per 27 juli a.s. de Nederlandse partner in Nederland mogen opzoeken, tenminste als er sprake is van een ‘duurzame relatie’. Overigens staat in ditzelfde artikel dat ‘buitenlanders die met een Nederlander zijn getrouwd, de afgelopen tijd wel naar Nederland mochten reizen’ – de ervaring heeft ons geleerd, dat dit helaas niet altijd goed is gegaan.

UPDATE: ook in het Europees Parlement zijn vragen gesteld —

“(…)many people linked by personal ties cannot be reunited because they do not fit into the legal concept of family members laid down in Article 2(2) of Directive 2004/38/EC, especially couples who have not legally formalised their relationship. This constitutes discrimination.

Does the Commission intend to amend the rules on travel exceptions in the EU+ area so that people living under the same roof or unmarried couples can enjoy the same rights as married couples?”

Heropening ambassades en consulaten

Natuurlijk vinden wij dat – juist in deze tijden – er eigenlijk altijd een basisbezetting van elke ambassade en consulaat mogelijk zou moeten zijn.

Op basis van emails en telefoongesprekken met Buitenlandse Zaken, weten we nu dat het in principe aan elke ambassade en consulaat is om op eigen initiatief een verzoek in Den Haag in te dienen tot heropening. Den Haag moet dit goedkeuren, en indien goedgekeurd, kan de vestiging weer (beperkt) geopend worden, met een link naar het afsprakensysteem.

Indien het consulaat of de ambassade gesloten is/blijft, moet er op die betreffende website een emailadres staan voor noodsituaties.

Wij adviseren iedereen de website van ‘zijn’ of ‘haar’ ambassade of consulaat te controleren en bij te houden. Er is voorzover bekend geen website waar een algeheel overzicht te vinden is.

Daarnaast blijft het 24/7 BZ contactcenter op het volgende telefoonnummer bereikbaar: +31 247 247 247.

Mocht dit telefoonnummer onverhoopt niet bereikbaar zijn, of wordt de verbinding tussentijds verbroken, laat het ons dan weten – dit zou niet zo moeten zijn.

–> graag deze nieuwsbrief delen met anderen in het buitenland!

GNBCC | News