Dutch Government Refuses To Amend Fast Test Policy For Travelers (In Dutch)

19-02-2021

Dutch Government Refuses To Amend Fast Test Policy For Travelers (In Dutch)

In een brief die afgelopen week door SNBN is ontvangen, als reactie op onze eerder gestuurde brandbrief over de verplichte maximaal 4-uur-oude sneltest voor vertrek richting Nederland, licht de regering toe waarom geweigerd wordt deze extra verplichting – die geen enkel ander land kent – in te trekken of te versoepelen:

“Hierbij is bewust gekozen voor een korte termijn van 4 uur voor vertrek om de kans op besmetting in de periode tussen de afname van de PCR-test en het aan boord gaan van het vliegtuig zo veel mogelijk te beperken. Uw voorstel om de sneltest ten minste 24 uur voor vertrek te laten afnemen, kan dan ook niet worden overgenomen. (….) Het ministerie van Buitenlandse Zaken brengt momenteel in samenwerking met de ambassades in kaart waar er PCR- en sneltesten gedaan kunnen worden in het buitenland. Dit overzicht staat op www.netherlandsworldwide.nl.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een sneltest te laten doen op de luchthaven waar de reiziger een tussenstop heeft, indien het land van vertrek geen sneltesten aanbiedt. (…)
Tenslotte kan er contact worden opgenomen met het 24/7 Contact Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken  (…). In noodgevallen kan een uitzondering worden gemaakt op de dubbele testplicht, maar de ruimte hiervoor is zeer beperkt.”

Dit betekent dat reizen naar Nederland, juist ook in noodsituaties, naar onze mening disproportioneel lastig of vaak zelfs onmogelijk wordt gemaakt. We horen dat andere routes – via België, Duitsland, Frankrijk – worden uitgeprobeerd omdat daar die extra sneltestverplichting niet geldt. (Sterker nog: vandaag is één van onze bestuursleden (uit een non-EU land) succesvol via de “België-route” Nederland binnengekomen, overigens zonder verdere check in de sneltrein naar Nederland vanuit Brussel.)

Bovendien is het onduidelijk wanneer er in de ogen van het ministerie nu wel of geen sprake is van een noodsituatie (ook binnen die “beperkte ruimte”). We zien ook dat luchtvaartmaatschappijen vluchtroutes aanpassen om het vliegverbod en de sneltestplicht te omzeilen.

In de Memorie van Toelichting op de Wet Publieke Gezondheid staat dat “de te stellen voorwaarden niet zodanig vergaand mogen zijn dat het recht om te reizen feitelijk onder geen enkele omstandigheid meer kan worden uitgeoefend als degene voor wie dit geldt, in het buitenland is en om welke reden dan ook niet kan beschikken over de vereiste testuitslag. In zoverre dienen de voorwaarden ook in concreto proportioneel te zijn.”

Samenvattend komen we tot een onredelijke en onhoudbare situatie op basis van disporportioneel beleid, dat we graag voor de rechter getoetst zouden willen zien. Oproep: degenen die een dergelijke rechtsgang zou overwegen, gelieve zich bij ons te melden via info@snbn.nl.

Er gaan geruchten dat het ‘dringend advies’ van quarantaine in Nederland binnenkort omgezet gaat worden in een verplichting. Mocht dat zo zijn, dan zal de sneltestverplichting misschien ook weer anders beoordeeld gaan worden.

 

Lees meer , ga naar : https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-15-februari-2021/

GNBCC | News