Lift Ban On Dual Nationality, Impedes International Trade (In Dutch)

12-03-2021

Lift Ban On Dual Nationality, Impedes International Trade (In Dutch)

Nederland is een handelsland: overal ter wereld kom je Nederlanders tegen. We ondernemen in het buitenland, spreken onze talen, zorgen voor internationaal toerisme en vertegenwoordigen met trots ons land. We zijn ons bewust van onze rol als wegbereiders voor Nederlandse handelsstromen en de economische positie van Nederland. Wij versterken en vertegenwoordigen de internationale uitstraling van de Nederlandse economie en fungeren als aanjager voor grote multinationals tot MKB-bedrijven en innovatieve start-ups. Den Haag steunt ons en wij steunen Den Haag. Via zelf opgebouwde netwerken, opgerichte bedrijven en de lokale kennis van taal en cultuur, bieden wij Den Haag een vergroting van de nationale handelsbalans.

Maar tegelijkertijd blokkeert Den Haag een deel van onze internationale handelsambities en daarmee het vestigingsklimaat. De Rijkswet op het Nederlanderschap uit de 19de eeuw belemmert deze. Op grond hiervan verliezen we automatisch de Nederlandse nationaliteit als we een tweede nationaliteit aannemen: met onmiddellijke ingang, zonder waarschuwing, zonder recht op beroep. Juist die lokale nationaliteit zou ons bedrijfsmatig helpen. Nu hebben we te maken met allerlei rompslomp, tijd en kosten – bijvoorbeeld bij vestiging, werkvergunningen en regelingen met partners van werknemers. Sommige banen zijn zelfs niet te krijgen zonder lokale nationaliteit.

Met deze oude regel schiet Nederland zich in eigen voet. Zelfs minder internationaal georiënteerde landen kijken ons meewarig aan. Waarom kent Nederland nog steeds dergelijke ouderwetse wetgeving? Wij zijn Nederlandse internationale ondernemers en willen dit graag blijven, maar zonder blokkades voor het internationale vestigingsklimaat. Vandaar deze oproep. Premier Rutte, help ons de internationale handel en belangen van Nederland te vergroten, en sta meervoudige nationaliteit toe voor Nederlanders in het buitenland.

Eelco Keij, voorzitter Stichting Nederlanders Buiten Nederland, mede namens Nederlandse handelskamers over de hele wereld.

Source: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/09/internationale-zaken-verbod-op-dubbele-nationaliteit-belemmert-handel-a4034682#/

GNBCC | News