New Exemptions to Dutch Travel Ban (in Dutch)

19-03-2021

New Exemptions to Dutch Travel Ban (in Dutch)

De uitzonderingen op het inreisverbod per 16 maart 2021

Met ingang van 16 maart 2021 kunt u naar Nederland reizen als het doel van uw reis onder 1 van de volgende uitzonderingcategorieën valt. Neem de nodige documenten mee waarmee u bij aankomst op de luchthaven het doel van uw reis kunt bewijzen. Zo kunt u toegang krijgen tot Nederland. U valt in een uitzonderingscategorie als 1 van onderstaande situaties voor u geldt:    

 • U heeft de nationaliteit van een land uit de EU of een Schengenland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden.
 • U heeft de nationaliteit van of bent inwoner van een van de volgende landen: Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino en Vaticaanstad. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.
 • U heeft de nationaliteit van een derde land (niet EU) en u heeft een verblijfskaart of een verblijfsvergunning. Deze voldoet aan de Richtlijn 2003/109/EG (de Richtlijn langdurig ingezetenen). Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer wel of zij een visum nodig hebben..
 • U heeft de nationaliteit van een derde land (niet EU), maar u ontleent uw verblijfsrecht aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een Schengenland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen. Wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.
 • U heeft een visum voor lang verblijf (MVV).
 • U bent kennismigrant of student die voor lang verblijf naar Nederland komt (langer dan 3 maanden) niet –mvv-plichtig is en in het bezit is van een kennisgeving van de IND.
 • U heeft een verblijfsvergunning voor Nederland. Uw familieleden mogen ook naar Nederland reizen wanneer zij samen met u reizen of zich bij u willen voegen. Lees de regels voor familieleden en controleer of zij een visum nodig hebben.
 • U heeft een vitale functie of behoefte: zorgpersoneel, arts of verpleegkundige.
 • U bent grenswerker.
 • U bent seizoenarbeider.
 • U werkt in de transportsector:
  • goederentransport
  • containerschepen
  • bulkschepen (bv. erts of steenkool)
  • tankers (brandstoffen en chemicaliën)
  • visserij
 • U werkt in de energiesector:
  • olie- en gasplatformen
  • windmolenparken
  • offshorebedrijven die diensten bieden aan de energiesector.
 • U bent een professional die spoedeisende technische werkzaamheden verricht ten behoeve van de vitale sector, die specialistische kennis en fysieke aanwezigheid vereist.
 • U bent deel van de flight crew.
 • U bent een zeevarende en in het bezit van een zeemansboekje. Het gaat hier niet om zeevarenden op commerciële jachten en in de pleziervaart.
 • U bent diplomaat.
 • U bent in het bezit van een dienstpaspoort en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U bent militair en moet reizen om uw functie uit te oefenen.
 • U werkt bij een internationale of humanitaire organisatie.
 • U heeft zwaarwegende redenen om uw familie te bezoeken. Hierbij gaat het echt om reizen in uitzonderlijke gevallen zoals:
  • U bezoekt een terminaal ziek familielid of woont een begrafenis bij. U bent een eerstegraads- of tweedegraadsfamilielid.
  • U komt naar Nederland voor de bevalling van uw wettelijke partner. Dit geldt alleen voor u als vader. Als u niet officieel gehuwd bent, heeft u als vader het ongeboren kind erkend. Ook moet u bewijzen dat uw partner langer dan 34 weken zwanger is.
 • U bent op doorreis naar een land buiten de EU. U moet bewijzen dat u een aansluitende vlucht heeft naar een land buiten het Schengengebied. Deze vlucht moet binnen 48 uur na aankomst in Amsterdam vertrekken. U mag in deze tijd de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten.
 • U heeft internationale bescherming gekregen.
 • U wordt tot Nederland toegelaten vanwege humanitaire overwegingen.
 • U bent journalist conform het handelingskader voor journalisten.
 • U bent topsporter conform het handelingskader voor topsporters.
 • U bent onderzoeker of wetenschapper conform het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.
 • U bent een buitenlandse partner conform het handelingskader Tijdelijke regeling langeafstandsgeliefden.
 • U bent een zakenreiziger conform het handelingskader Uitzondering inreisverbod zakenreizigers.
 • U bent een professional in de culturele en creatieve sector Uitzondering inreisverbod cultuur, wetenschap, journalistiek.

Let op: mag u naar Nederland reizen omdat u in een uitzonderingscategorie valt? Controleer of u een negatieve testverklaring nodig heeft. En houdt er rekening mee dat u bij aankomst u 10 dagen in quarantaine gaat.

Let op: Bent u een onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing.Vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. Controleer ook de voorwaarden voor internationaal vervoer van IATA.

 

For more info:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/uitzondering-inreisverbod-familieleden

GNBCC | News