Corona en reizen: gesprek ministerie VWS, momenteel snelle veranderingen

18-06-2021

Corona en reizen: gesprek ministerie VWS, momenteel snelle veranderingen

Vorige week werden benaderd door het ministerie van VWS, waarmee we afgelopen week ook een gesprek hebben gehad. Concrete aanleiding was de al eerder besproken RIVM-richtlijn, op basis waarvan (bezoekende) Nederlanders die langer dan één maand in NL verblijven, een vaccinatie kunnen krijgen. Tijdens dit gesprek heeft onze secretaris Twan Laan gemeld dat alhoewel het vermoedelijk om kleine aantallen gaat, het vaak wél om schrijnende gevallen gaat. Bovendien heeft hij opnieuw aangedrongen op Europese samenwerking, zoals hier eerder betoogd in de Volkskrant.
In bullet points de meest belangrijke punten uit dit gesprek:

  • VWS is ‘welwillend maar niet almachtig’: kortom, ze doen hun best, maar vragen ook om begrip mocht het onverhoopt niet lukken;
  • Voor diegenen die geen BSN hebben (want dit is nodig om een afspraak te maken): dringend advies om dat te regelen zodra je in Nederland aankomt. Inschrijven in de RNI kan o.a. in Leiden en Amsterdam, vlak bij Schiphol dus;
  • Veel mensen hebben wél een BSN maar weten het niet: kijk op de machinecode van je paspoort, daar staat het vaak als de laatste 9 cijfers van de lange code op de 2e regel. En als het ook daar niet staat: uittreksel RNI heeft je BSN erop, dat kun je aanvragen vanuit het buitenland bij een RNI-gemeente naar keuze;
  • Als je in het buitenland je 1e vaccinatie hebt gehad, is het mogelijk om in Nederland alleen je 2e vaccinatie te krijgen. Natuurlijk alleen als Nederland ook met dat vaccin vaccineert (dus geen ‘sinovac’), en je moet “aan de beurt” zijn – op het moment van schrijven mogen in Nederland mensen uit het geboortejaar 1993 een afspraak maken, dit gaat bijna dagelijks met een jaar ‘omhoog’);
  • Tenslotte heeft de SNBN nog aandacht gevraagd voor erkenning van het vaccin door Nederland: enerzijds dringt Nederland erop aan dat Nederlandse onderdanen zich in hun woonland en niet in Nederland laten vaccineren – anderzijds moet dat vaccin dan ook wel door Nederland erkend worden. Het is nogal hypocriet om tegen een Nederlander in Rusland te zeggen dat hij zich in Rusland moet laten inenten en vervolgens in Nederland die vaccinatie niet te erkennen. Antwoord: in elk geval zullen alle vaccins die door de EMA zijn goedgekeurd, ook erkend worden – en de vaccins die Nederland in het kader van ontwikkelingssamenwerking cadeau doet zouden dat ook moeten zijn. Er blijft een grens, en wellicht een schuivende grens, dat is niet geheel duidelijk en we blijven het in de gaten houden.

Let op (1): vanaf 15 juni heeft Nederland de volgende landen verklaard tot “zeer hoogrisicogebied met zorgwekkende virusvarianten”: Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Nepal en het Verenigd Koninkrijk.
Reizigers die in de 10 dagen voor het binnenreizen van Nederland in één van deze landen zijn geweest, moeten na aankomst verplicht 10 dagen in quarantaine en moeten bij het binnenreizen per vliegtuig of schip voldoen aan de “dubbele testplicht”: oftewel een NAAT-/PCR-test die bij binnenkomst van Nederland max. 72 uur oud is, én – indien deze PCR-test bij vertrek ouder is dan 24 uur – ook een sneltest die bij vertrek max. 24 uur oud is.

Let op (2): het verschil tussen “hoogrisicogebied” en “zeer hoogrisicogebied” is groot: bij de eerste categorie (en dat zijn inmiddels de meeste landen) geldt een dringend advies tot quarantaine, maar géén verplichting. Dit i.t.t. “zeer hoogrisicogebied”, waar quarantaine wel verplicht is. Tóch – en hier hebben wij grote kritiek op – hanteert het ministerie voor beide categorieën precies dezelfde taal: “U gaat in quarantaine” (gebiedende wijs). Dit is een doelbewust rookgordijn van het ministerie omdat ze zoveel mogelijk bezoekers in quarantaine willen hebben. Daarmee overschrijden ze hun informatieplicht en laten veel mensen doelbewust in verwarring achter, die daarop kunnen besluiten alsnog niet naar Nederland te gaan reizen of niet-verplicht in quarantaine te gaan.

Tip: momenteel zijn er vaak en veel reisveranderingen rondom corona. Houd het zelf goed bij. De ANWB heeft een goede reiswijzer ontwikkeld voor diegenen die vanuit Nederland naar andere landen willen reizen – zie hier.  

Tot slot: hier de antwoorden op de kamervragen van 22 april jl. over het feit dat niet-EU-familieleden van expats geen toegang hebben tot Nederland. Deels achterhaald i.v.m. de snelle ontwikkelingen sinds het indienen van deze vragen.

Source: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/nieuwsbrief-13-juni-2021/

GNBCC | News