SNBN-discussie over dubbele nationaliteit lijkt actie in te luiden: Kamerleden zinnen op concrete stappen

07-10-2022

SNBN-discussie over dubbele nationaliteit lijkt actie in te luiden: Kamerleden zinnen op concrete stappen

Met uiteindelijk maar liefst vijf Tweede Kamerleden (SP, DENK, D66, CDA, VVD) ontvouwde zich afgelopen maandag onder inspirerend voorzitterschap van Janneke Juffermans een geanimeerde discussie over dubbele nationaliteit & verlies Nederlanderschap, geflankeerd door een veelvuldig gebruikte chatfunctie door Nederlanders vanuit de hele wereld. Terugkijken kan hier.

Sommige vragen waren door velen van tevoren ingediend (“Waarom bestaat dit verbod eigenlijk?”, “Wat wint Nederland met dit verbod?”, “Waarom is er nog geen wetsvoorstel nadat de intentie hiertoe al twee keer in een regeerakkoord heeft gestaan?”, “Waarom is dubbele nationaliteit in omringende landen, die ook immigratie kennen, geen probleem?”) en werden dan ook voorgelegd aan en becommentarieerd door de parlementariërs.

Achteraf was de stemming onder luisteraars & SNBN bestuur veelal positief, zoals ook al mondeling toegelicht in het radio-interview met SBS Dutch Australia, want:

1) De partijen stonden er zeer open in, met een luisterende houding en duidelijk begrip voor de situatie en lobby – inclusief de voorheen meer kritische SP, die zich tijdens de avond zeer constructief en geïnteresseerd opstelde (fijn!);

2) Ter plekke werd geopperd om op korte termijn bijeen te komen als parlementariërs, om te kijken naar concrete volgende stappen (om te beginnen vanuit de regering);

3) De grote opkomst van de deelnemers, uit alle hoeken van de wereld, die via de chatfunctie & de vele vragen tijdens de discussie, de issues in één oogopslag echt voelbaar maakte.

Afgesloten werd met:

 

•             een dankwoord aan de deelnemers;

•             het aanbod aan de Kamerleden om als stichting mee te denken aan mogelijke oplossingen;

•             de aankondiging dat we een vergelijkbare sessie over een half jaar opnieuw willen doen;

•             én de oproep aan de Nederlanders buiten Nederland om zich alvast te registreren voor de nieuwe verkiezingen waar we hopelijk binnenkort aan mee kunnen doen, namelijk die van de Eerste Kamer

Voor neer nieuws van SNBN, ga naar laatste nieuwsbrief hier 

GNBCC | News