Met 'groene' DHI-subsidie succesvol duurzaam internationaal ondernemen

30-06-2023

Met 'groene' DHI-subsidie succesvol duurzaam internationaal ondernemen

Sinds begin dit jaar kunt u 'groene' DHI-subsidie aanvragen als uw technologie, product of dienst meewerkt aan aan de vergroeningsdoelen. Met deze extra subsidie kunt u investeren in duurzame projecten in het buitenland, of uw product aan een internationale doelgroep laten zien. Wat zijn de vergroeningsdoelen en hoe doet u een aanvraag? We vertellen het u graag.

Groene DHI-subsidie

Het groene onderdeel van d subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) kijkt naar projecten die zich sterk maken voor een beter milieu. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die klimaatverandering bestrijden of meehelpen met de transitie naar een circulaire economie.

Voldoet uw project aan de voorwaarden? Dan kunt u 70% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot de maximum subsidiebedragen die de regeling noemt.

De groene DHI-subsidie is interessant als uw technologie, product of dienst bijdraagt aan een of meer van de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beperken van de snelheid van klimaatverandering.
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  • Transitie naar een circulaire economie.
  • Preventie en bestrijden van vervuiling.
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen.

In het 'Toetsingskader groene projecten' vindt u voorbeelden die kunnen meehelpen aan deze doelen.

Lees meer op

GNBCC | News