Verkiezingen – stemmen als Nederlander buiten Nederland

17-02-2023

Verkiezingen – stemmen als Nederlander buiten Nederland

Nederlanders in het buitenland hebben tijdens Nederlandse verkiezingen het recht om te stemmen. Wij geven informatie over de Eerste Kamerkiezingen van 15 maart 2023. Let op: de registratiedeadline om te mogen stemmen is inmiddels gepasseerd.

37.173 Nederlanders vanuit 177 landen zich hebben geregistreerd voor de aankomende verkiezingen van het nieuwe Kiescollege Niet-Ingezetenen (en daarmee indirect voor de Eerste Kamer): “De kiezers die in het buitenland wonen kunnen stemmen voor 129 kandidaten uit 27 landen; 12 politieke partijen en 1 onafhankelijke kandidaat.“ Dit betekent dat het Kiescollege 25 zetels zal krijgen. Via dit Kiescollege kunnen Nederlanders buiten Nederland dit jaar voor het eerst invloed uitoefenen op de verkiezingen voor de Eerste Kamer, net zoals Nederlanders in Nederland dat via de Provinciale Staten kunnen doen.

Hoe en wanneer kun je stemmen?

Ben je minimaal 18 jaar op de dag van de verkiezing en ben je als Nederlander in het buitenland terwijl er verkiezingen zijn? Dan mag je jouw stem uitbrengen. Let op: je moet je hier wel voor hebben geregistreerd. Dit kon tot en met januari 2023.

De stembiljetten zijn sinds 13 februari verstuurd vanuit Den Haag. Stembiljet niet ontvangen? Of heb je je stembiljet per gewone post laten toesturen? Het stembiljet is niet persoonlijk en kan daarom ook hier worden gedownload, samen met de kandidatenlijst en een handleiding.

Vanwege de (in veel landen) trage posterijen is het sterk aan te raden de uiteindelijke stempapieren (briefstembewijs + stembiljet) naar de dichtstbijzijnde consulaire vertegenwoordiging te sturen. Geen garantie dat het goed gaat – maar wel een veel hogere kans. Om je stem nog geldig te laten zijn, moet je ingevulde stembiljet uiterlijk 10 maart bij de consulaire vertegenwoordiging ingeleverd zijn. Op de 15e van diezelfde maand moet het stembiljet immers in Den Haag zijn. Je mag de papieren ook zelf direct naar Den Haag sturen – en dan hopen dat die uiterlijk de 15e maart daar aankomen!

Voor diegene die het briefstembewijs, dat is de envelop met de benodigde stemdocumenten maar nog zonder het stembiljet, nog niet ontvangen heeft, of denkt: dat komt bij mij tóch niet op tijd aan: hier kan per email een vervangend briefstembewijs worden aangevraagd, dat vervolgens digitaal zal worden versturen. (Tip: vraag dit nu gelijk aan.)

De Gemeente Den Haag geeft via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl duidelijke uitleg over het proces van stemmen voor Nederlanders buiten de landsgrenzen.

Meldpunt voor problemen tijdens het stemproces!

Let op: uit ervaring weten we (helaas) dat op verschillende momenten het fout kan lopen tijdens het stemproces. Wij willen dit graag weten, want dan kunnen wij de politiek achteraf benaderen met verbeterpunten. Graag hier je commentaar / klacht beschrijven. Als je direct hulp nodig hebt, kun je ons natuurlijk ook ‘gewoon’ mailen via info@snbn.nl.

Je kunt op de volgende partijen stemmen:

Niet elke politieke partij doet mee voor deze (indirecte) verkiezingen voor de Eerste Kamer door Nederlanders buiten Nederland. De partijen die je hieronder niet vindt, konden waarschijnlijk in de relatief korte tijd geen lijst samenstellen van Nederlanders buiten de landsgrenzen. Dit zal vermoedelijk de volgende keer anders zijn, omdat partijen in theorie vier jaar hebben om zich hier op voor te bereiden, in plaats van enkele maanden.

Lijst 1: VVD
Lijst 2: Partij voor de Dieren (PvdD)
Lijst 3: Partij van de Arbeid (PvdA)
Lijst 4: Forum voor Democratie
Lijst 5: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Lijst 6: Socialistische Partij (SP)
Lijst 7: 50PLUS
Lijst 8: Volt
Lijst 9: Blanco lijst met als eerste kandidaat Fiole, E.R.W.
Lijst 10: GROENLINKS
Lijst 11: CDA
Lijst 12: D66 (verkiezingsprogramma hier)
Lijst 13: JA21

Bron

 

GNBCC | News